top of page
Website_NHA_TrainingsRegels_Header_Dragons_2022.png

TRAININGSREGELS

DE TRAININGSREGELS

 

1. Bij afwezigheid dient men zich vooraf af te melden via info@nationalhockeyacademy.com.

2. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald. In geval van langdurig ziekte/blessure kan men een waardebon ontvangen voor een vervolgtraining. Restitutie van geld is niet mogelijk.

3. Trainingen duren 90 minuten. Er wordt 15 minuten voorafgaand aan de trainingen verzameld in het clubhuis.

4. Trainingsgroepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

5. De National Hockey Academy kan van de trainer-speler ratio afwijken om tot een betere verdeling van leeftijden en niveau te komen.

6. Trainingen vinden plaats op een waterveld.

7. De National Hockey Academy streeft ernaar de indeling van de trainingsgroepen met de grootste zorgvuldigheid uit te voeren en behoudt zich het recht voor om hierover zelf de regie te voeren.

8. De deelnemer ontvangt, indien deze besteld is, na inschrijving de OSAKA National Hockey Academy Training outfit. Afhankelijk van de voorraad wordt deze zo snel mogelijk gedurende het trainingsblok uitgereikt aan de deelnemer.

9. Trainingen gaan altijd door, tenzij door de National Hockey Academy schriftelijk afzegt.

10. In gevallen van overmacht kan de training worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

11. Deelnemers zijn verplicht tijdens de training een bitje en scheenbeschermers te dragen. Voorafgaand aan de training wordt door de ouder(s) en/of verzorger(s) erop toegezien dat deze in het bezit zijn van de deelnemer en in goede conditie verkeren.

12. Indien een deelnemer hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de training in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de National Hockey Academy voortzetting van deelname aan de training(en) worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

13. De deelnemer stemt toe dat er tijdens de trainingen foto’s en video’s kunnen worden gemaakt door de staff van National Hockey Academy, waarop de deelnemer herkenbaar kan worden vastgelegd. Deze beelden kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder – maar niet uitsluitend – technische feedback en promotionele doeleinden.

14. Er wordt buiten het National Hockey Academy programma om geen aparte sleepcorner-training aangeboden.

bottom of page